CN Bắc Giang

  • Địa chỉ: 174 Lý Thái Tổ, P. Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
  • Số điện thoại: (0240) 3844886
  • Số Fax: (0240) 3844844
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bắc Giang