CN Bạc Liêu

  • Địa chỉ: 20 Trần Phú, P. 3, Thi xa Bac Lieu, Bac Lieu
  • Số điện thoại: (0781) 3896666
  • Số Fax: (0781) 3932015
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bạc Liêu