CN Bắc Ninh

  • Địa chỉ: 242 Trần Phú, TT Từ Sơn, Huyện Tu Son, Bac Ninh
  • Số điện thoại: (0241) 376 0139
  • Số Fax: (0241) 376 0142
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bắc Ninh