PGD Kinh Bắc

  • Địa chỉ: 202 Ngô Gia Tự, P. Suối Hoa, Thi xa Bac Ninh, Bac Ninh
  • Số điện thoại: (0241) 3875 329
  • Số Fax: (0241) 3875 327
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Kinh Bắc