CN Bến Tre

  • Địa chỉ: 67C1 ĐL Đồng Khởi, P. Phú Khương, Thi xa Ben Tre, Ben Tre
  • Số điện thoại: (075) 3512100
  • Số Fax: (075) 3512101
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bến Tre