CN Cần Thơ

  • Địa chỉ: 14 - 16B Hòa Bình, P. An Cư, Quận Ninh Kieu, Can Tho
  • Số điện thoại: (0710) 373 5999
  • Số Fax: (0710) 382 5628
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Cần Thơ


Các chi nhánh ACB Quận Ninh Kiều