PGD Tây Đô

  • Địa chỉ: 17 - 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Tân An, Quận Ninh Kieu, Can Tho
  • Số điện thoại: (0710) 381 6818
  • Số Fax: (0710) 381 6817
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Tây Đô


Các chi nhánh ACB Quận Ninh Kiều