CN Hà Nam

  • Địa chỉ: 54 Đường Biên Hòa, P. Minh Khai, Thi xa Phu Ly, Ha Nam
  • Số điện thoại: (0351) 3848999
  • Số Fax: (0351) 3848666
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Hà Nam