CN Đông Đô

  • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 Tòa nhà Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: (04) 3928 9802
  • Số Fax: (04) 3928 9804
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Đông Đô


Các chi nhánh ACB Quận Thanh Xuân