CN Thăng Long

  • Địa chỉ: 10 Phan Chu Trinh, Quận Hoan Kiem, Ha Noi
  • Số điện thoại: (04) 3933 2828
  • Số Fax: (04) 3933 4722
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Thăng Long


Các chi nhánh ACB Quận Hoàn Kiếm