PGD Cửa Bắc

  • Địa chỉ: 8 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Quận Ba Dinh, Ha Noi
  • Số điện thoại: (04) 3715 3476
  • Số Fax: (04) 3715 3470
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cửa Bắc


Các chi nhánh ACB Quận Ba Đình