PGD Đền Lừ

  • Địa chỉ: 70 lô 7 Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, Quận Hoang Mai, Ha Noi
  • Số điện thoại: (04) 3634 3036
  • Số Fax: (04) 3634 3037
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đền Lừ


Các chi nhánh ACB Quận Hoàng Mai