PGD Kim Liên

  • Địa chỉ: Tầng 1, số 7 Chùa Bộc, P. Quậng Trung, Quận Dong Da, Ha Noi
  • Số điện thoại: (04) 3574 6688
  • Số Fax: (04) 3574 5372
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Kim Liên


Các chi nhánh ACB Quận Đống Đa