PGD Liễu Giai

  • Địa chỉ: 30 Liễu Giai, P. Cống Vị, Quận Ba Dinh, Ha Noi
  • Số điện thoại: (04) 3767 4318
  • Số Fax: (04) 3767 4316
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Liễu Giai


Các chi nhánh ACB Quận Ba Đình