PGD Nội Bài

  • Địa chỉ: Khu C, Tầng 1, Nhà ga T1, Sân bay Nội Bài, Huyện Soc Son, Ha Noi
  • Số điện thoại: (04) 35844375
  • Số Fax: (04) 35844377
  • Giờ mở cửa: 07:30 – 16:30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Nội Bài