PGD Thanh Trì

  • Địa chỉ: Km 10 – 300 Khu chợ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Tri, Ha Noi
  • Số điện thoại: (04) 3687 6079
  • Số Fax: (04) 3681 5393
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Trì