CN Hà Tĩnh

  • Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, P. Nam Hà, Thi xa Ha Tinh, Ha Tinh
  • Số điện thoại: (039) 3579777
  • Số Fax: (039) 3579779
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Hà Tĩnh