CN Hải Phòng

  • Địa chỉ: 69 Điện Biên Phủ, Quận Hong Bang, Hai Phong
  • Số điện thoại: (031) 382 3392
  • Số Fax: (031) 382 3267
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Hải Phòng


Các chi nhánh ACB Quận Hồng Bàng