PGD TD Plaza

  • Địa chỉ: Tầng 1, TD Business Center, TTTM TD Plaza, Lê Hồng Phong, Quận Ngo Quyen, Hai Phong
  • Số điện thoại: (031) 362 9798
  • Số Fax: (031) 362 9677
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD TD Plaza


Các chi nhánh ACB Quận Ngô Quyền