CN Hưng Yên

  • Địa chỉ: Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện My Hao, Hung Yen
  • Số điện thoại: (0321) 394 2588
  • Số Fax: (0321) 394 2589
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Hưng Yên