PGD Phố Hiến

  • Địa chỉ: 279 Đường Điện Biên, P. Quậng Trung, Thi xa Hung Yen, Hung Yen
  • Số điện thoại: (0321) 3869888
  • Số Fax: (0321) 3553111
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phố Hiến