CN Khánh Hòa

  • Địa chỉ: 80 Quậng Trung, P. Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa
  • Số điện thoại: (058) 3525999
  • Số Fax: (058) 3525888
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Khánh Hòa


Các chi nhánh ACB Thành Phố Nha Trang