PGD Ninh Hòa

  • Địa chỉ: 03 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Huyện Ninh Hoa, Khanh Hoa
  • Số điện thoại: (058) 3846888
  • Số Fax: (058) 3846777
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Ninh Hòa