CN Kiên Giang

  • Địa chỉ: 451 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, Thi xa Rach Gia, Kien Giang
  • Số điện thoại: (077) 394 9070
  • Số Fax: (077) 394 9071
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Kiên Giang


Các chi nhánh ACB Thành Phố Rạch Giá