CN Kon Tum

  • Địa chỉ: 94 Trần Phú, P. Thắng Lợi, Thi xa Kon Tum, Kon Tum
  • Số điện thoại: (060) 3854999
  • Số Fax: (060) 3854888
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Kon Tum