CN Phan Rang

  • Địa chỉ: 495 – 497, Thống Nhất, P. Kinh Dinh, Thi xa Phan Rang-Thap Cham, Ninh Thuan
  • Số điện thoại: (068) 392 1999
  • Số Fax: (068) 383 7888
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Phan Rang