CN Phú Yên

  • Địa chỉ: 206A Trần Hưng Đạo, P. 4, Thi xa Tuy Hoa, Phu Yen
  • Số điện thoại: (057) 3818456
  • Số Fax: (057) 3838123
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Phú Yên