CN Quảng Bình

  • Địa chỉ: 257 Trần Hưng Đạo, Thi xa Dong Hoi, Quậng Binh
  • Số điện thoại: (052) 3816222
  • Số Fax: (052) 3818686
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Quảng Bình