CN Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 485 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: (055) 3721779
  • Số Fax: (058) 3525888
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Quảng Ngãi