CN Tây Ninh

  • Địa chỉ: 448 30 Tháng 4, Khu phố 1, P. 3, Thi xa Tay Ninh, Tay Ninh
  • Số điện thoại: (066) 625 0899
  • Số Fax: (066) 625 0890
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Tây Ninh