CN Huế

  • Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hue, Thua Thien Hue
  • Số điện thoại: (054) 357 1175
  • Số Fax: (054) 357 1234
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Huế


Các chi nhánh ACB Thành Phố Huế