CN Trà Vinh

  • Địa chỉ: 96 Điện Biên Phủ, Khóm 2, P. 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
  • Số điện thoại: (074)3859077
  • Số Fax: (074)3858677
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Trà Vinh