CN Vĩnh Phúc

  • Địa chỉ: 251 Đường Mê Linh, P. Liên Bảo, Thi xa Vinh Yen, Vinh Phuc
  • Số điện thoại: (0211) 372 8668
  • Số Fax: (0211) 372 8998
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Vĩnh Phúc