Chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Á Châu (ACB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.

  • ACB Thành Phố Bắc Ninh
  • PGD Kinh Bắc

    202 Ngô Gia Tự, P. Suối Hoa, Thi xa Bac Ninh, Bac Ninh