Chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Thành Phố Phủ Lý Hà Nam

Ngân hàng Á Châu (ACB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phủ Lý.

  • ACB Thành Phố Phủ Lý
  • CN Hà Nam

    54 Đường Biên Hòa, P. Minh Khai, Thi xa Phu Ly, Ha Nam