Chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Ngân hàng Á Châu (ACB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thủy Nguyên.

  • ACB Huyện Thủy Nguyên
  • CN Thủy Nguyên

    6-8 Đà Nẵng, TT. Núi Đèo, Huyện Thuy Nguyen, Hai Phong