Chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Á Châu (ACB) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

 • ACB Thành Phố Nha Trang
 • PGD Phương Sơn

  296 Thống Nhất, P. Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa

 • ACB Thành Phố Nha Trang
 • PGD Phước Long

  386-388 Lê Hồng Phong, P.Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa

 • ACB Thành Phố Nha Trang
 • PGD Vĩnh Phước

  28A-124B 2 Tháng 4, P.Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa

 • ACB Thành Phố Nha Trang
 • PGD Chợ Đầm

  33 Lê Lợi, P. Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa

 • ACB Thành Phố Nha Trang
 • CN Khánh Hòa

  80 Quậng Trung, P. Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa