Chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Huyện Lâm Hà Lâm Đồng

Ngân hàng Á Châu (ACB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lâm Hà.

  • ACB Huyện Lâm Hà
  • PGD Lâm Hà

    219 Quốc lộ 27, TT. Đinh Văn, Huyện Lam Ha, Lam Dong