Chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Thành Phố Cẩm Phả Quảng Ninh

Ngân hàng Á Châu (ACB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cẩm Phả.

  • ACB Thành Phố Cẩm Phả
  • PGD Cẩm Phả

    307 Trần Phú, Thi xa Cam Pha, Quảng Ninh