Chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Huyện Hòa Thành Tây Ninh

Ngân hàng Á Châu (ACB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hòa Thành.

  • ACB Huyện Hòa Thành
  • PGD Long Hoa

    53/1 Khu phố 1, Thị trấn Hoà Thành, Huyện Hoa Thanh, Tay Ninh