Chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Huyện Trảng Bàng Tây Ninh

Ngân hàng Á Châu (ACB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Trảng Bàng.

  • ACB Huyện Trảng Bàng
  • PGD Trảng Bàng

    Nhà bưu điện KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, Huyện Trang Bang, Tay Ninh